تثبيت خاک (Soil Stabilization)

تثبيت خاك به اصلاح و بهبود خواص فيزيكي و مهندسي آن براي تامين يك رشته اهداف از پيش تعيين شده اطلاق مي شود، برخي از خاک ها به علت مشخصات فني نا مطاوب و يا دارا بودن مقادير قابل توجهي رس يا لاي براي عمليات راه سازي نا مرغوب محسوب مي شود، که به دو صورت اصلاح خاک و تحکيم خاک انجام ميگيرد.
با دستگاه های تثبيت کننده مي توان بستر راه را با ملات سيمان، آهک و يا ساير افزودني ها به صورت درجا و يا کارخانه ای مخلوط نمود و حتي مصالح همگن بدست آورد.

ماشين تثبيت

این ماشين با عرض کاری ٢٥٠٠ ميليمتر و عمق کاری تا ٥٠٠ ميليمتر را دارا مي باشد.

موارد استفاده

اصلاح يا تحکيم خاک هايي که فاقد امکان تراکم گيری مورد نياز باشند.
خذف و تعويض مصالح برای توليد زير اساس ها(بعنوان مثال راه ها، سدها، زير سازی مناطق صنعتي و کارگاه ها)

کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت سطح راهان می باشد.