درزگيری با مواد داخلي و خارجی

جلوگيری از نفوذ آب به درون ترک ها در سطح رويه راه و حفظ بندهای طولی و عرضي بين آسفالت قديم و جديد دارای اهميت زيادی در حفظ سازه راه، و در نتيجه طولاني کردن عمر راه مي باشد. در اين ارتباط شرکت سطح راهان دستگاه های لازم را جهت درزگيری ترک های موجود در رويه راه ها، سطوح باند پرواز فرودگاه ها و ساير معابر آسفالتي و بتني در اختيار دارد.
مواد مورد استفاده برای پرکردن درز ها از مواد خارجي با نام Biguma و مواد ايراني مي باشد که برحسب انتخاب کارفرما مورد استفاده قرار مي گيرد.

کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت سطح راهان می باشد.