توليد و اجرا لايه‌های انعطاف پذیر

با استفاده از کارخانه سيار KMA مي توان از مصالح روسازی موجود راه، يا مصالح با کيفيت و دانه بندی نامناسب بتون های غلتکي شامل HGT ،HGS و حتي RCC تولید نمود. اين نوع لايه ها جزو خانواده اساسهای سيماني انعطاف پذير محسوب مي شوند.
اين لايه ها دارای توان باربری بسيار بالايي مي باشند و مي توان آنها را جايگزين بيس کوهي نمود. به دليل توان باربری بالای اين نوع لايه ها، کاربرد آنها در راههای با ترافيک سنگين و زيرسازی نامناسب بسيار رایج و اقتصادی است، مضافا اينکه کاهش ضخامت لايه های آسفالتي آن نسبت به روشهای سنتي قابل توجه مي باشد.
با اين روش، در محور شيراز-جهرم در محدوده کوار که يک محور شرياني درجه يک است، به طول ١٠ کيلومتر بهسازی شده و با گذشت حدود ٢ سال از بهسازی آن زير بار ترافيک سنگين مي باشد.

کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت سطح راهان می باشد.