توانمندی‌ها

‏استفاده از تراشه های آسفالت و يا آسفالتهای جدا شده به روش بازيافت گرم و يا سرد مدتی است که در جهان رايج و بيش از ميليونها مترمربع از سطوح معابر شريانی نیز با بهره گيری از این روشها بهسازی شده اند. بحث استفاده مجدد از مصالح آسفالتي نیز از سالهای اخير در ایران مطرح و پروژه های متعددی نیز تنها بدست اين شرکت اجرإ شده است. همچنين اخیرا با تدوين دستورالعملهای جديد و بخشنامه وزارت راه و ترابری در اين رابطه، استفاده از اين روش جايگاه خاصي را به خود اختصاص داده است، بديهی ست که کاربرد این روش ها در چشم انداز نزديک به صورت وسيع متداول مي گردد.
روش بازيافت در حالت کلی به دو صورت سرد و گرم انجام ميگردد:

بازيافت گرم آسفالت (Hot Recycling)

روش بازيافت آسفالت به صورت گرم برای مرمت سازه آسفالتي راه از حدود ٥٠ سال پيش در کشورهای اروپايي توسعه يافته و نيز کماکان در وسعت وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرد.
ماشين آلات مورد استفاده جهت بازيافت گرم به ماشين آلات Remixer معروفند که باتوجه به عرض کاری آنها به دو دسته زير تقسيم مي شوند:

ريميکسرهای بزرگ

این ماشين با عرض کار بين ٣٢٠٠ تا ٤٥٠٠ ميليمتر و ضخامت ٣٠ تا ٥٠ ميليمتر را دارا مي باشد.

ريميکسرهای متوسط

این ماشين با عرض کار بين ١٦٠٠ تا ٢٥٠٠ ميليمتر و ضخامت ٣٠ تا ٥٠ ميليمتر را دارا مي باشد.

موارد استفاده

به صورت خلاصه موارد استفاده از اين روش را مي توان در معابر درون شهری و برون شهری، پارکينگ ها، برطرف نمودن ناهمواری رويه کانالها و ... مي باشد.

مراحل اجرإ

گرم کردن رويه راه
افزودن آسفالت جديد به دستگاه ريميکسر و مخلوط کردن آن با آسفالت قديمي
کوبيدن

بازيافت گرم با دستگاه Bagela

با بهرهگيری از دستگاه Bagela مي توان در محل از مصالح تراشيده شده و يا تخريب شده، آسفالت گرم با هر نوع درجه حرارت توليد نمود. اين دستگاه مجهز به يک درایر مي باشد و همچنين نوع کوره اين دستگاه ويژه بازيافت گرم است، به صورتيکه مي تواند ضمن جلوگيری از تماس مستقيم شعله با مصالح مانع خروج گرما از محفظه ميکسر گردد.
تغذيه کردن اين دستگاه و دريافت آسفالت به دليل امکانات هيدروليکي جام تغذيه و دريچه خروجي آن حتي با استفاده از لودر های سبک و کوچک نیز ممکن مي باشد. از ديگر محاسن اين دستگاه مي توان به استفاده در هر نقطه ی جغرافيايي با شرايط آب و هوايي مختلف، قادر به توليد و توزیع آسفالت مطلوب و بسيار با صرفه اشاره کرد.

کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت سطح راهان می باشد.