روشهای بازيافت

‏استفاده از تراشه های آسفالت و يا آسفالتهای جدا شده به روش بازيافت گرم و يا سرد مدتی است که در جهان رايج و بيش از ميليونها مترمربع از سطوح معابر شريانی نیز با بهره گيری از این روشها بهسازی شده اند. بحث استفاده مجدد از مصالح آسفالتي نیز از سالهای اخير در ایران مطرح و پروژه های متعددی نیز تنها بدست اين شرکت اجرإ شده است. همچنين اخیرا با تدوين دستورالعملهای جديد و بخشنامه وزارت راه و ترابری در اين رابطه، استفاده از اين روش جايگاه خاصي را به خود اختصاص داده است، بديهی ست که کاربرد این روش ها در چشم انداز نزديک به صورت وسيع متداول مي گردد.
روش بازيافت در حالت کلی به دو صورت سرد و گرم انجام ميگردد:

بازيافت سرد آسفالت (Cold Recycling)

معابر موجود که به دلايلی روسازي آنها آسيب ديده اند، دارای مصالح بسيار ارزشمندی هستند که استفاده از آنها مي تواند در دستيابي به اهداف کلان؛
اقتصادی بودن،
حفاطت از محيط زيست
و سرعت کار
کمک نمایند، روش بازيافت سرد يکی از روشهای مرمت است که برای زيرسازی راه مورد استفاده قرار مي گیرد. لايه ايجاد شده توسط بازيافت سرد همان فندانسيون يا پي راه محسوب مي شود.

موارد استفاده / اهداف تکنولوژی

نقصان توان باربری(ترک و ناهمواری)
تغيير شکل های شديد، تغيير شکل های پايدار در لايه های غيرقيری
سازه آسفالتي که بر روی لایه بازيافت سرد آورده مي شود به مراتب دارای ضخامت کمتری نسبت به اجرای روش های متعارف است. بعنوان مثال در معابری که دارای بار ترافيک بالايي مي باشند سازه آسفالتي مورد نياز بر روی لایه بازيافت ١٢ سانتيمتر کافي است، در صورتيکه در روش سنتي نياز به ضخامت آسفالتي ٢٥ سانتيمتر مي باشد.

ملاتهاي مصرفي برای توليد لايه بازيافت سرد

ملاتها در خواص لايه های توليد شده تاثير بسزايي دارند، ملاتهای مورد استفاده برای توليد لایه بازيافت سرد عبارتند از:
سيمان
امولسيون قير
کف قير
ترکيب سيمان و امولسيون قير
ترکيب سيمان و کف قير

روشهای اجرإ بازيافت سرد

روش اجرإ به دو صورت: روش در محل(In Place) و روش در جا(In Situ) انجام ميگردد.

روش درمحل(In Place)

شرکت سطح راهان با توجه به اهميت استفاده مجدد از آسفالتهای تراشيده شده، کارخانه مخصوص سياری به نام KMA را برای اولين بار وارد کشور نموده است که ميتوان به سهولت و مستقيما بدون نياز به ايجاد هرگونه شالوده به هر محلي(بعنوان مثال محل دپوی آسفالتهای تراشيده شده و يا تخریب شده)منتقل و بسرعت راه اندازی و مورد بهره برداری قرار داد، با توجه به تکنولوژی اين دستگاه مي توان با ترکيب انواع مصالح و مواد قيری یا مواد هيدراليکی(بعنوان مثال سيمان يا آهک)مخلوطهای آسفالتي يا غير آسفالتي نيز تولید نمود. شرکت سطح راهان با بهره گيری از دستگاه های خود بيش از یک ميليون مترمربع لايه بازيافت سرد آسفالت توليد و اجرإ نموده است.

روش درجا(In Situ)

این ماشين دارای امکان عرض کار بين ٣٢٠٠ تا ٥٠٠٠ ميليمتر را دارا بوده و برای انجام بازيافت سرد با کار بدون درز(يک تکه)برای کل عرض راه و يا بخش عمده ای از آن بسيار مناسب مي باشد.

کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت سطح راهان می باشد.